+ Zarejestruj się

Brak ogłoszeń w mieście: Szczecin.
Zobacz ogłoszenia z województwa Zachodniopomorskiego.

Ogłoszenia towarzyskie

# Studio Odnowy Biologiczne... Kołobrzeg # Eden Świnoujście # Palermo Świnoujście
(default) 55 queries took 458 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1DESCRIBE `nodes`10100
2DESCRIBE `users`880
3DESCRIBE `comments`880
4DESCRIBE `node_pages`330
5DESCRIBE `stats`330
6DESCRIBE `node_ad_females`33331
7DESCRIBE `ad_localizations`550
8DESCRIBE `node_ad_males`31311
9DESCRIBE `ratings`770
10DESCRIBE `node_ad_couples`37371
11DESCRIBE `node_ad_clubs`25251
12DESCRIBE `node_ad_works`11110
13DESCRIBE `videos`880
14DESCRIBE `node_images`990
15DESCRIBE `node_image_caches`14140
16DESCRIBE `tags`660
17DESCRIBE `vocabularies`220
18DESCRIBE `nodes_tags`220
19DESCRIBE `menu_items`770
20DESCRIBE `visitors`330
21SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `visitors` AS `Visitor` WHERE `ip` = '54.205.242.179' AND `visited` >= 1398234233 11296
22SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `visitors` AS `Visitor` WHERE `visited` >= 1398234233 11136
23SELECT `MenuItem`.`id`, `MenuItem`.`parent_id`, `MenuItem`.`menu_id`, `MenuItem`.`lft`, `MenuItem`.`rght`, `MenuItem`.`name`, `MenuItem`.`url` FROM `menu_items` AS `MenuItem` WHERE `MenuItem`.`menu_id` = 1 ORDER BY `MenuItem`.`lft` ASC 110
24SELECT `AdLocalization`.`id`, `AdLocalization`.`name`, `AdLocalization`.`parent_id` FROM `ad_localizations` AS `AdLocalization` WHERE `AdLocalization`.`parent_id` = 0 ORDER BY `AdLocalization`.`lft` ASC 660
25SELECT `AdLocalization`.`id`, `AdLocalization`.`name`, `AdLocalization`.`parent_id` FROM `ad_localizations` AS `AdLocalization` WHERE `AdLocalization`.`parent_id` = 1 16160
26SELECT `AdLocalization`.`id`, `AdLocalization`.`name`, `AdLocalization`.`parent_id` FROM `ad_localizations` AS `AdLocalization` WHERE `AdLocalization`.`parent_id` IN (14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 367) ORDER BY `AdLocalization`.`name` ASC 80800
27SELECT `AdLocalization`.`id`, `AdLocalization`.`name`, `AdLocalization`.`parent_id` FROM `ad_localizations` AS `AdLocalization` WHERE `AdLocalization`.`parent_id` = 2 770
28SELECT `AdLocalization`.`id`, `AdLocalization`.`name`, `AdLocalization`.`parent_id` FROM `ad_localizations` AS `AdLocalization` WHERE `AdLocalization`.`parent_id` IN (30, 31, 34, 35, 36, 37, 38) ORDER BY `AdLocalization`.`name` ASC 000
29SELECT `AdLocalization`.`id`, `AdLocalization`.`name`, `AdLocalization`.`parent_id` FROM `ad_localizations` AS `AdLocalization` WHERE `AdLocalization`.`parent_id` = 3 15150
30SELECT `AdLocalization`.`id`, `AdLocalization`.`name`, `AdLocalization`.`parent_id` FROM `ad_localizations` AS `AdLocalization` WHERE `AdLocalization`.`parent_id` IN (39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54) ORDER BY `AdLocalization`.`name` ASC 770
31SELECT `AdLocalization`.`id`, `AdLocalization`.`name`, `AdLocalization`.`parent_id` FROM `ad_localizations` AS `AdLocalization` WHERE `AdLocalization`.`parent_id` = 4 14140
32SELECT `AdLocalization`.`id`, `AdLocalization`.`name`, `AdLocalization`.`parent_id` FROM `ad_localizations` AS `AdLocalization` WHERE `AdLocalization`.`parent_id` IN (56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 316) ORDER BY `AdLocalization`.`name` ASC 110
33SELECT `AdLocalization`.`id`, `AdLocalization`.`name`, `AdLocalization`.`parent_id` FROM `ad_localizations` AS `AdLocalization` WHERE `AdLocalization`.`parent_id` = 5 24240
34SELECT `AdLocalization`.`id`, `AdLocalization`.`name`, `AdLocalization`.`parent_id` FROM `ad_localizations` AS `AdLocalization` WHERE `AdLocalization`.`parent_id` IN (69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94) ORDER BY `AdLocalization`.`name` ASC 000
35SELECT `AdLocalization`.`id`, `AdLocalization`.`name`, `AdLocalization`.`parent_id` FROM `ad_localizations` AS `AdLocalization` WHERE `AdLocalization`.`parent_id` = 277 110
36SELECT `AdLocalization`.`id`, `AdLocalization`.`name`, `AdLocalization`.`parent_id` FROM `ad_localizations` AS `AdLocalization` WHERE `AdLocalization`.`parent_id` = (278) ORDER BY `AdLocalization`.`name` ASC 110
37SELECT `Node`.`id`, `Node`.`title`, `Node`.`type`, `AdLocalization`.`name`, `AdLocalization`.`id`, `Stat`.`value`, `NodeAdClub`.`id` FROM `node_ad_clubs` AS `NodeAdClub` LEFT JOIN stats AS `Stat` ON (`NodeAdClub`.`node_id` = `Stat`.`node_id`) LEFT JOIN `nodes` AS `Node` ON (`NodeAdClub`.`node_id` = `Node`.`id`) LEFT JOIN `ad_localizations` AS `AdLocalization` ON (`NodeAdClub`.`city_id` = `AdLocalization`.`id`) WHERE `Node`.`status` = 1 AND `NodeAdClub`.`status` = 1 ORDER BY `Stat`.`value` DESC LIMIT 11119
38SELECT `Rating`.`id`, `Rating`.`user_id`, `Rating`.`model_id`, `Rating`.`model`, `Rating`.`rating`, `Rating`.`created`, `Rating`.`modified` FROM `ratings` AS `Rating` WHERE `model` = 'NodeAdClub' AND `Rating`.`model_id` = (12) 110
39SELECT `NodeImage`.`node_id`, `NodeImage`.`filename`, `NodeImage`.`alt`, `NodeImage`.`weight` FROM `node_images` AS `NodeImage` LEFT JOIN `nodes` AS `Node` ON (`NodeImage`.`node_id` = `Node`.`id`) LEFT JOIN `node_image_caches` AS `NodeImageCache` ON (`NodeImageCache`.`node_image_id` = `NodeImage`.`id`) WHERE `NodeImage`.`node_id` = 325 ORDER BY `NodeImage`.`weight` ASC LIMIT 1110
40SELECT `Node`.`id`, `NodeAdClub`.`id`, `Node`.`title`, `Node`.`type`, `AdLocalization`.`name`, `AdLocalization`.`id`, AVG(`Rating`.`rating`) AS Average FROM `node_ad_clubs` AS `NodeAdClub` LEFT JOIN ratings AS `Rating` ON (`NodeAdClub`.`id` = `Rating`.`model_id`) LEFT JOIN `nodes` AS `Node` ON (`NodeAdClub`.`node_id` = `Node`.`id`) LEFT JOIN `ad_localizations` AS `AdLocalization` ON (`NodeAdClub`.`city_id` = `AdLocalization`.`id`) WHERE `Node`.`status` = 1 AND `NodeAdClub`.`status` = 1 GROUP BY `Rating`.`model_id` ORDER BY `Average` DESC, COUNT(`Rating`.`model_id`) DESC LIMIT 1110
41SELECT `NodeImage`.`node_id`, `NodeImage`.`filename`, `NodeImage`.`alt`, `NodeImage`.`weight` FROM `node_images` AS `NodeImage` LEFT JOIN `nodes` AS `Node` ON (`NodeImage`.`node_id` = `Node`.`id`) LEFT JOIN `node_image_caches` AS `NodeImageCache` ON (`NodeImageCache`.`node_image_id` = `NodeImage`.`id`) WHERE `NodeImage`.`node_id` = 1857 ORDER BY `NodeImage`.`weight` ASC LIMIT 1110
42SELECT `Node`.`id`, `NodeAdFemale`.`id`, `Node`.`title`, `Node`.`type`, `AdLocalization`.`name`, `AdLocalization`.`id` FROM `node_ad_females` AS `NodeAdFemale` LEFT JOIN `nodes` AS `Node` ON (`NodeAdFemale`.`node_id` = `Node`.`id`) LEFT JOIN `ad_localizations` AS `AdLocalization` ON (`NodeAdFemale`.`city_id` = `AdLocalization`.`id`) WHERE `Node`.`status` = 1 AND `NodeAdFemale`.`status` = 1 ORDER BY `Node`.`created` DESC LIMIT 1110
43SELECT `Rating`.`id`, `Rating`.`user_id`, `Rating`.`model_id`, `Rating`.`model`, `Rating`.`rating`, `Rating`.`created`, `Rating`.`modified` FROM `ratings` AS `Rating` WHERE `model` = 'NodeAdFemale' AND `Rating`.`model_id` = (1169) 000
44SELECT `NodeImage`.`node_id`, `NodeImage`.`filename`, `NodeImage`.`alt`, `NodeImage`.`weight` FROM `node_images` AS `NodeImage` LEFT JOIN `nodes` AS `Node` ON (`NodeImage`.`node_id` = `Node`.`id`) LEFT JOIN `node_image_caches` AS `NodeImageCache` ON (`NodeImageCache`.`node_image_id` = `NodeImage`.`id`) WHERE `NodeImage`.`node_id` = 2772 ORDER BY `NodeImage`.`weight` ASC LIMIT 1110
45SELECT `AdLocalization`.`lft`, `AdLocalization`.`rght` FROM `ad_localizations` AS `AdLocalization` WHERE `AdLocalization`.`id` = 144 LIMIT 1110
46SELECT `AdLocalization`.`id`, `AdLocalization`.`parent_id`, `AdLocalization`.`lft`, `AdLocalization`.`rght`, `AdLocalization`.`name` FROM `ad_localizations` AS `AdLocalization` WHERE 1 = 1 AND `AdLocalization`.`lft` <= 183 AND `AdLocalization`.`rght` >= 184 ORDER BY `AdLocalization`.`lft` asc 330
47SELECT `Node`.`id`, `Node`.`title`, `Node`.`created`, `Node`.`type`, `NodeAdClub`.`promoted`, `NodeAdClub`.`node_id`, `AdLocalization`.`id`, `AdLocalization`.`name`, `NodeAdClub`.`id` FROM `node_ad_clubs` AS `NodeAdClub` LEFT JOIN `nodes` AS `Node` ON (`NodeAdClub`.`node_id` = `Node`.`id`) LEFT JOIN `ad_localizations` AS `AdLocalization` ON (`NodeAdClub`.`city_id` = `AdLocalization`.`id`) WHERE `AdLocalization`.`id` = 144 AND `NodeAdClub`.`promoted` = 0 AND `Node`.`type` = 'NodeAdClub' AND `NodeAdClub`.`status` = 1 AND `Node`.`status` = 1 ORDER BY `Node`.`created` DESC 000
48SELECT `NodeImage`.`node_id`, `NodeImage`.`filename`, `NodeImage`.`alt`, `NodeImage`.`weight` FROM `node_images` AS `NodeImage` LEFT JOIN `nodes` AS `Node` ON (`NodeImage`.`node_id` = `Node`.`id`) LEFT JOIN `node_image_caches` AS `NodeImageCache` ON (`NodeImageCache`.`node_image_id` = `NodeImage`.`id`) WHERE `NodeImage`.`node_id` IS NULL AND `NodeImage`.`weight` = 0 ORDER BY `NodeImage`.`weight` ASC 000
49SELECT `Node`.`id`, `Node`.`title`, `Node`.`created`, `Node`.`type`, `NodeAdClub`.`promoted`, `NodeAdClub`.`node_id`, `AdLocalization`.`id`, `AdLocalization`.`name`, `NodeAdClub`.`id` FROM `node_ad_clubs` AS `NodeAdClub` LEFT JOIN `nodes` AS `Node` ON (`NodeAdClub`.`node_id` = `Node`.`id`) LEFT JOIN `ad_localizations` AS `AdLocalization` ON (`NodeAdClub`.`city_id` = `AdLocalization`.`id`) WHERE `AdLocalization`.`id` = 144 AND `NodeAdClub`.`promoted` = 1 AND `Node`.`type` = 'NodeAdClub' AND `NodeAdClub`.`status` = 1 AND `Node`.`status` = 1 ORDER BY `Node`.`created` DESC LIMIT 10000
50SELECT `NodeImage`.`node_id`, `NodeImage`.`filename`, `NodeImage`.`alt`, `NodeImage`.`weight` FROM `node_images` AS `NodeImage` LEFT JOIN `nodes` AS `Node` ON (`NodeImage`.`node_id` = `Node`.`id`) LEFT JOIN `node_image_caches` AS `NodeImageCache` ON (`NodeImageCache`.`node_image_id` = `NodeImage`.`id`) WHERE `NodeImage`.`node_id` IS NULL AND `NodeImage`.`weight` = 0 ORDER BY `NodeImage`.`weight` ASC 000
51SELECT `Node`.`id`, `Node`.`title`, `Node`.`created`, `Node`.`type`, `NodeAdClub`.`promoted`, `NodeAdClub`.`node_id`, `AdLocalization`.`id`, `AdLocalization`.`name`, `NodeAdClub`.`id` FROM `node_ad_clubs` AS `NodeAdClub` LEFT JOIN `nodes` AS `Node` ON (`NodeAdClub`.`node_id` = `Node`.`id`) LEFT JOIN `ad_localizations` AS `AdLocalization` ON (`NodeAdClub`.`city_id` = `AdLocalization`.`id`) WHERE `AdLocalization`.`parent_id` = 29 AND `NodeAdClub`.`promoted` = 0 AND `Node`.`type` = 'NodeAdClub' AND `NodeAdClub`.`status` = 1 AND `Node`.`status` = 1 ORDER BY `Node`.`created` DESC 330
52SELECT `Rating`.`id`, `Rating`.`user_id`, `Rating`.`model_id`, `Rating`.`model`, `Rating`.`rating`, `Rating`.`created`, `Rating`.`modified` FROM `ratings` AS `Rating` WHERE `model` = 'NodeAdClub' AND `Rating`.`model_id` IN (10, 24, 23) 000
53SELECT `NodeImage`.`node_id`, `NodeImage`.`filename`, `NodeImage`.`alt`, `NodeImage`.`weight` FROM `node_images` AS `NodeImage` LEFT JOIN `nodes` AS `Node` ON (`NodeImage`.`node_id` = `Node`.`id`) LEFT JOIN `node_image_caches` AS `NodeImageCache` ON (`NodeImageCache`.`node_image_id` = `NodeImage`.`id`) WHERE `NodeImage`.`node_id` IN (250, 569, 568) AND `NodeImage`.`weight` = 0 ORDER BY `NodeImage`.`weight` ASC 333
54SELECT `Node`.`id`, `Node`.`title`, `Node`.`created`, `Node`.`type`, `NodeAdClub`.`promoted`, `NodeAdClub`.`node_id`, `AdLocalization`.`id`, `AdLocalization`.`name`, `NodeAdClub`.`id` FROM `node_ad_clubs` AS `NodeAdClub` LEFT JOIN `nodes` AS `Node` ON (`NodeAdClub`.`node_id` = `Node`.`id`) LEFT JOIN `ad_localizations` AS `AdLocalization` ON (`NodeAdClub`.`city_id` = `AdLocalization`.`id`) WHERE `AdLocalization`.`parent_id` = 29 AND `NodeAdClub`.`promoted` = 1 AND `Node`.`type` = 'NodeAdClub' AND `NodeAdClub`.`status` = 1 AND `Node`.`status` = 1 ORDER BY `Node`.`created` DESC LIMIT 10000
55SELECT `NodeImage`.`node_id`, `NodeImage`.`filename`, `NodeImage`.`alt`, `NodeImage`.`weight` FROM `node_images` AS `NodeImage` LEFT JOIN `nodes` AS `Node` ON (`NodeImage`.`node_id` = `Node`.`id`) LEFT JOIN `node_image_caches` AS `NodeImageCache` ON (`NodeImageCache`.`node_image_id` = `NodeImage`.`id`) WHERE `NodeImage`.`node_id` IS NULL AND `NodeImage`.`weight` = 0 ORDER BY `NodeImage`.`weight` ASC 000